Baltic Horizon Baltic Horizon

INVESTĒ BALTIJĀ LIELĀKAJĀ KOMERCIĀLĀ NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA FONDĀ

Baltic Horizon Fund ir pirmais kotētais komerciālā nekustamā īpašuma fonds ar diversificētu portfeli Tallinas un Stokholmas biržās, kas investē komerciālajā nekustamajā īpašumā Tallinā, Rīgā un Viļņā.

Lasi vairāk
 • Apzīmējums
  NHCBHFFT
 • Apjoms
  >345,5 mlj €
 • Pašu kapitāls
  >138 mlj €
 • Izmaksas 2019
  8 %
 • LTV
  59,5 %
 • Investoriem izmaksāts kopš 2016. gada
  29+ mlj €
 • Dividendes
  4x gadā
 • S&P Akreditācija
  MM3 / BB;BB+

KĀDĒĻ INVESTĒT BALTIC HORIZON FONDĀ?

 • Strādājošas komercēkas, nevis projekti uz papīra
 • Stabila naudas plūsma no pastāvīgiem enkurnomniekiem
 • Deleģēta pārvaldība, salīdzinājumā ar īres dzīvokļiem
 • Augstāks dividenžu ienesīgums, salīdzinājumā ar īres nekustamo īpašumu
 • Augstāka likviditāte biržā, salīdzinājumā ar īres nekustamo īpašumu
 • Samazināti riski, gan atrašanās vietas, gan sektora griezumā

KOMERCĒKAS TRĪS GALVASPILSĒTĀS

Mūsu portfelī ir 15 nekustamie īpašumi Tallinā, Rīgā un Viļņā – katras pilsētas centrā esošas biroju ēkas, kā arī komerciālie un tirdzniecības centri, kuru enkurnomnieki ir stabili, starptautiski lieli uzņēmumi, lielveikali un vietēji valsts uzņēmumi.

DIVIDENDES 4x GADĀ

Saskaņā ar fonda noteikumiem, mērķis ir veikt naudas izmaksas no nomas darbības vismaz 80 % apjomā no brīvās naudas plūsmas. 2019. gadā dividendēs izmaksāja 8 % ceturkšņa maksājumos. Fonds samazināja izmaksu 2020. gada I-II ceturksnī saistībā ar Covid-19 vīrusa uzliesmojumu, kā arī pievienoja 2,7 mlj eiro izmaksu rezervei. Garantētā neto naudas plūsma 2020. gada I-II ceturksnī sasniedza 0,054 eiro par daļu (daļas cena biržā apm. 1,15 eiro).

OPTIMĀLS RISKA UN IENESĪGUMA LĪDZSVARS

Risku vadība ir būtiska mūsu komercdarbības daļa. Komercriskus nav iespējams novērst 100 %, bet tos var identificēt un ar tiem var metodiski strādāt. Mūsu fonds koncentrējas galvenokārt uz Baltijas galvaspilsētu centrā esošām A klases ēkām, spēcīgiem nomniekiem un investīcijām dažādos segmentos.

Pieejot ar šādu stratēģiju un diversificējot portfeli, mums ir iespējams optimizēt riskus. Lasi vairāk

Kā vienīgajam no Nasdaq Baltic biržā esošajiem fondiem Baltic Horizon ir S&P akreditēts ar reitingu MM3 / BB;BB+. Vairāk

MŪSU 3 RISKU SAMAZINĀŠANAS PRINCIPI
ATRAŠANĀS VIETA
Objekti ir izkliedēti starp Baltijas galvaspilsētām, galvenokārt centra rajonā.
NOZARE
Diviersificējam arī nozaru griezumā – biroji, iepirkšanās centri, kino, veselības klubi.
NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS
Investējam A klases kvalitātes ēkās ar stabilu naudas plūsmu.

INVESTORU TOP 5

 • Zviedrijas baznīcas pensiju fonds

 • SEB Baltijas Pensiju fondi un klienti

 • VP Bank S.A. clients

 • Vienna Insurance Group

 • Eikos AB