Baltic Horizon Baltic Horizon

INVESTERA I BALTIKUMS STÖRSTA FOND FÖR KOMMERSIELLA FASTIGHETER

Baltic Horizon Fund är den första fonden för kommersiella fastigheter med diversifierad portfölj noterad på börserna i Tallinn och Stockholm som investerar i kommersiella fastigheter i Tallinn, Riga och Vilnius.

Läs mer
 • Symbol
  NHCBHFFT
 • Storlek
  >345,5 milj. €
 • Eget kapital
  >138 milj. €
 • Utdelning 2019
  8 %
 • LTV
  59,5 %
 • Utbetalat till investerare från och med 2016
  29+ milj. €
 • Utdelningar
  4x årligen
 • S&P ackreditering
  MM3 / BB;BB+

VARFÖR INVESTERA I BALTIC HORIZON FUND?

 • Fungerande kommersiella fastigheter, inte pappersprojekt
 • Stabilt penningflöde från permanenta ankarhyresgäster
 • Delegerad förvaltning jämfört med hyreslägenheter
 • Högsta utdelningsavkastning jämfört med hyresfastigheter
 • Högsta likviditet på börsen jämfört med hyresfastigheter
 • Reducerade risker både i förhållande till placering och branscher

KOMMERSIELLA FASTIGHTER I TRE HUVUDSTÄDER

I vår portfölj finns 15 fastigheter i Tallinn, Riga och Vilnius – kontorsfastigheter och affärs- och köpcentra i respektive städers centra vars ankarhyresgäster är stabila internationella storföretag, stormarknader och lokala statliga företag.

AVKASTNING 4x ÅRLIGEN

Enligt fondernas regler är målet att betala ut minst 80 % av det fria penningflödet från uthyrningsverksamheten. 2019 betalades 8 % ut som avkastning och det gjordes i form av kvartalsvisa utdelningar. Fonden reducerade utbetalningarna det första och andra kvartalet 2020 på grund av utbrottet av COVID-19-pandemin och överförde 2,7 milj. euro till utbetalningsreserverna. Det genererade penningflödet under det första och andra kvartalet 2020 uppgick till 0,054 euro per aktie (en aktie kostar cirka 1,15 euro på börsen).

OPTIMAL BALANS MELLAN RISK OCH AVKASTNING

Riskhantering är en viktig del av vår affärsverksamhet. Affärsrisker kan aldrig uteslutas till 100 %, men man de kan erkännas och hanteras metodiskt. Vår fond fokuserar huvudsakligen på A-klassade objekt i Baltikums huvudstäder, starka hyresgäster och på investeringar i olika segment.

Mot bakgrund av en sådan strategi och med en diversifierad portfölj kan vi optimera riskerna. Läs mer

Som den enda fonden noterad på Nasdaq Baltic är Baltic Horizon ackrediterad av S&P med en rating på MM3 / BB;BB+. Läs mer

VÅRA 3 PRINCIPER FÖR ATT REDUCERA RISKERNA
PLACERING
Objekten är diversifierade mellan huvudstäderna i Baltikum, först och främst i stadscentra.
BRANSCHER
Vi diversifierar även i förhållande till branscher – kontor, köpcentra, biografer, gym.
FASTIGHETER
Vi investerar i klass A-fastigheter med stabila penningflöden.

INVESTORITE TOP 5

 • Svenska kyrkans pensionsfond

 • SEB Baltiska Pensionsfonder och kunder

 • VP Bank S.A. kunder

 • Vienna Insurance Group

 • Eikos AB